ANUGA 2017 KELN

MEĐUNARODNI SAJAM HRANE I TEHNOLOGIJE

PEKARSKA INDUSTRIJA, KONDITORAJ, MLEČNA INDUSTRIJA, PRERADA MESA, RIBE I ŽIVINE, PROIZVODNJA SUPA I SOSEVA, PRERADA VOĆA,   POVRĆA I SOKOVA, MASTI, ULJA I MARGARINA, SLADOLEDA, SLATKIŠA, KAFE I ČAJA, OPREMA ZA FAST FOOD HRANU, UREĐAJI ZA DUBOKO SMRZAVANJE, GV TEHNIKA….

07.-10.10.2017.

ANUGA 2017

PROGRAM PUTOVANJA AVIONOM:

1.dan 07.10.2017.             BEOGRAD – DIZELDORF

Dolazak na beogradski aerodrom u 16:00. Let za Dizeldorf u 18:00. Po dolasku  transfer do hotela u Dizeldorfu i  smeštaj.Noćenje.

 2./3. dan 08./09.10.2017.    DIZELDORF- KELN

Dva sajamska dana.  Usluge u hotelu: noćenje, doručak.

4.dan 10.10.2017.              DIZELDORF- BEOGRAD

Doručak. Napuštanje soba do 10,00. Slobodno vreme do polaska transfera u toku poslepodnev do aerodrom u Dizeldorfu. Let za Beograd u 20:55. Dolazak na beogradski aerodrom u  23:00.

 

MINIMUM: 15 osoba

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:       520.- EUR.           

Doplata za jednokrevetnu sobu:               90.- EUR    

  U CENU ARANŽMANA UKLJUČENE SU SLEDEĆE USLUGE:

  Avio karta na relaciji Beograd- Dizeldorf, transfer od aerodroma do hotela u Dizeldorfu i natrag, smeštaj u hotelu 3 zvezde u Dizeldorfu u dvokrevetnim sobama sa uključenim doručkom, organizacioni troškovi.

  U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

Aerodromske takse (100 € – podložno promeni, plaća se uz aranžman, ulaznice za sajam, prevoz vozom od Dizeldorfa do sajmišta u Kelnu (dnevna povratna karta brzim vozom je cca 37 €), međunarodno zdravstveno osiguranje, lični troškovi i programom sve nepomenute usluge.

   KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU: 01.09.2017. – ili do popune mesta

Prilikom prijave uplaćuje se akontacija od 300 €, ostatak se plaća najkasnije 10 dana pre polaska na put.

   Više informacija o sajmu: www.anuga.com

NAPOMENE:   

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom efektivnom kursu Credit Agricole banke, na dan uplate. U slučaju promena na tržištu roba i usluga i monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenim putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije 5 dana pre  početka putovanja      

   Organizator poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete broj.13-70682, osiguravajuće kompanije „UNIQA neživotno osiguranje“, Cenovinik broj 1, 11.04.2017.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ORGANIZATORA USAGLAŠENI SA ZAKONOM OOBLIGACIJAMA i YUTA STANDARDIMA