BEAUTY 2022 ISTANBUL

III MEĐUNARODNI SAJAM KOZMETIKE, LEPOTE, FRIZERA, PAKOVANJA, SIROVINA I KUĆNE KOZMETIKE

PROGRAM PUTOVANJA:

6 dana / 3 noćenja

12.10. – 17.10.2022. 

1.DAN 12.10.2022. BEOGRAD

Polazak autobusa iz Beograda u 17:00 časova sa dogovorenog mesta. Polazak iz Niša sa parkinga kod Tempa oko 20:00 časova. Moguće je i usputno kraće zaustavljanje zbog ulaska putnika (uz autoput stajališta u vidu bezinskih pumpi, motela, restorana i slično). Direktna vožnja preko Bugarske do Istanbula.

  1. DAN 13.10.2022. … ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni rog, Galata most, centar grada Taksim, deo grada Bešiktaš, Sultanahmet deo sa velikom Plavom džamijom, Aja Sofijom, Hipodtomom, Topkapi palatom, pijacom začina i čuvenom Kapali čaršijom (nije planiran ulazak u objekte). Oko 15:00 časova smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualni program i odmor. Noćenje.

  1. DAN 14.10.2022. ISTANBUL

Doručak. CELODNEVNA POSETA SAJMU. Nakon završene posete povratak u hotel. Uveče predlažemo da fakultativni odlazak na čuveno tursko veče uz muziku i folklor. Noćenje.

  1. DAN 15.10.2022. ISTANBUL

Doručak. CELODNEVNA POSETA SAJMU. Za zainteresovane putnike predlažemo mogućnost krstarenja Bosforom između dva kontinenta (razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula…). Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj partijaršiji. Nakon završetka fakultativnog izleta, slobodno vreme za individualni program. Noćenje.

  1. DAN 16.10.2022. …. ISTANBUL  – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualni program do polaska autobusa. Predlažemo da posetite palatu Dolmabahče. Ova palata, u periodu između 1856. do 1922, ne potpuno u kontinuitetu, ali većim delom vremena, bila je administrativni centar Otomanskog carstva.  Tokom osamnaestog veka oblast Dolmabahče bila je pretvorena u carsku baštu (Dolma – ispunjeno, bahče – bašta, na turskom) i bila je veoma cenjena od strane sultana. U narednom periodu prostor carske bašte mamio je imućne carske službenike da ovde izgrade mnoštvo letnjikovaca i paviljona u drvetu i čitav kompleks dobio je status palate. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Bugarsku prema Beogradu.

  1. DAN 17.10.2022. …. BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

Paket aranžman  / autobuski prevoz, smeštaj, noćenje i doručak i obilasci

HOTEL    UKUPNA CENA PO OSOBI DOPLATA ZA 1/1 SOBU
Hotel Monaco 3* Istanbul

159€

 

50€

Minimalan broj putnika za realizaciju aranžmana je 45 plativih putnika u autobusu

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

Prevoz udobnim turističkim autobusom prema itinereru sa svim pripadajućim toškovima; Smeštaj u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom u Istanbulu u dvokrevetnim sobama; Usluga vodiča pratioca grupe tokom trajanja putovanja; Obilasci prema programu prvog dana u pratnji vodiča; Organizovani transfer na sajam; Organizacija programa.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

Boravišna taksa koja se plaća na licu mesta u hotelu na recepciji; Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS; Ulaznice za sajam; Fakultativni izleti; Individualni troškovi; Sve programom nepomenute usluge.

Više o sajmu, uslovima i ulaznicama: https://beauty-istanbul.com/

FAKULTATIVNI IZLETI:

Tursko veče (večera, lokalno piće u ceni, muzika, folklorna grupa i orijentalni ples) – 30 €

Krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji – 20 €

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Minimalan broj za realizaciju izleta je 30 prijavljenih putnika. Agencija zadržava pravo promene cene ili otkaza izleta u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u evrima. Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS za efektivu na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

USLOVI PLAĆANJA

  1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

OSIGURANJE:

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama TRIGLAV osiguranja. Ovim osiguranjem putnik, odnosno osiguranik je pokriven za sve nepredviđene i hitne medicinske intervencije, Covid-19; kao i troškove medicinske evakuacije i repatrijacije. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. U slučaju drastičnih naknadnih promena cene goriva i troškova puta, agencija zadržava pravo korekcije cene.

HOTEL 3*Hotel Monaco se nalazi u četvrti Sultanahmet. Gostima su na raspolaganju krovni restoran sa pogledom na more i moderno uređene sobe sa klima-uređajem i besplatnim WiFi internetom. Od hotela do Kapali čaršije može da se stigne pešice za samo 15 minuta. Sve sobe hotela Monaco imaju flat-screen TV, sef i mini-bar. Svaka soba sadrži sopstveno kupatilo sa toaletom, tušem i fenom za kosu. U restoranu se služi bogat doručak na bazi švedskog stola. Hotel je udaljen 150 metara od tramvajske stanice Laleli, odakle se za samo 2 stanice vožnje stiže do tramvajske stanice Sultanahmet, gde se nalazi Plava džamija, Aja Sofija, Topkapi palata, Hipodrom…

Hotel je informativnog karaktera, agencija zadržava pravo promene. Tačan hotel će se znati po formiranju grupe.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

Licenca br. OTP 132/2021,kategorija A

Pošaljite nam mail, pa ćemo Vam poslati našu preporuku!