CONY 2018 VARŠAVA SVETSKI KONGRES KONTROVERZI U NEUROLOGIJI

CONY 2018 VARŠAVA SVETSKI KONGRES KONTROVERZI U NEUROLOGIJI

                                                                     

                                                                     PROGRAM PUTOVANJA – AVIONOM

                                                                              21.-26.03.2018.

www.comtecmed.com

  1.dan 21.03.2018. BEOGRAD – VARŠAVA

  Dolazak na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ u 15,00 sati. Direktan let za Varšavu u 16,25. Po  sletanju, transfer do hotela i smeštaj. Noćenje.

  2.dan 22.03.2018. VARŠAVA

Doručak. Fakultativno: panoramsko razgledanje grada: Glavna znamenitost grada je Zamkovi trg ukrašen kućama pastelnih boja u čijem centru je bronzana statua kralja Sigismunda. Zidine koje okružuju Stari grad su obnovljene u 19. veku. Medju mnoštvom gradjevina izdvaja se Kraljevski dvorac iz 8. veka i njegove bogato dekorisane  sale. U nastavku obilazak pijačnog trga, crkve svetog Jovana Krstitelja, odbrambene tvrđave Baraban, kuće Šopena … Otvaranje kongresa. Noćenje.

  3./4.dan 23./24.03.2018. VARŠAVA

Kongresni program. Usluge u hotelu: noćenje, doručak.

5.dan. 25.05.2018. VARŠAVA

Doručak. Zatvaranje kongresa u 13,00 sati. Slobodno poslepodne za indiidualne aktivnosti.    Noćenje.

6.dan 26.03.2018. VARŠAVA – BEOGRAD

Doručak. Transfer do aerodroma u Varšavi i direktan let u 11,55. Planirano sletanje na beogradski

aerodrom u 13,30.

MINIMUM: 15 OSOBA

  CENA ARANŽMANA PO OSOBI:    545 €

  Doplata za jednokrevetnu sobu:    300 €

 U CENU ARANŽMANA UKLJUČENE SU SLEDEĆE USLUGE:

Avio karta na relaciji Beograd/Varšava sa taksama, transferi u Varšavi: aerodrom/hotel/aerodrom, smeštaj u   hotelu 3 zvezde sa uključenim doručkom ( 5 noćenja), trošak pratioca grupe, organizacioni troškovi.

 U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

Međunarodno zdravstveno osiguranje  (730,00 dinara) – može se kupiti u agenciji uz sken pasoša,

kotizacija za učešće u radu kongresa, fakultativno individualno razgledanje grada cena 50€, grupno razgledanje grada za minimum 10 osoba: cena 40 €, lični troškovi i programom sve nepomenute usluge.

KOTIZACIJA

EARLY REGISTRATION
Until February 9, 2018
LATE REGISTRATION
February 9 – March 16, 2018
ON-SITE
REGISTRATION
From Mar 17, 2018
Participants – Physicians and Scientists € 490 € 570 € 650
Trainees*, Health Professionals & Students € 320 € 400 € 480
Participants from developing & surrounding countries** € 240 € 310 € 360
Networking Dinner € 95 € 95 € 95
Full registration fees include participation in all scientific sessions, congress bag, program, all printed

material of the congress, invitation to the welcome reception, coffee breaks and lunches.

 

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU: 26.01.2018. ILI DO POPUNE MESTA (broj mesta je ograničen)

 

Prilikom prijave dostavlja se skenirana prva stranica važećeg pasoša i uplaćuje akontacija od 250 €, ostatak se uplaćuje najkasnije 15 dana pre polaska na put.

Plaćanje po kursu poslovne banke Credit Agricole.

Hotel:

Campanile Warsaw 3* ili sličan

www.campanile.com/fr/hotels/campanile-varsovie-warszawa

Uz ovaj program primenjuju se Opšti uslovi putovanja agencije organizatora – licenca OTP 207/2010.

Organizator  poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete broj.0164/2017,

osiguravajuće kompanije „DDOR Novi Sad“.

 

Cenovnik br. 1, 13.11.2017.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *