VODEĆI MEĐUNARODNI SAJAM KOZMETIKE  I KOZMETIČKIH   PROIZVODA U EVROPI

BOLONJA 13.-18.03.2019.

AUTOBUSOM

PROGRAM PUTOVANJA: 

  1. Dan, 13.03.2019. – NOVI SAD – BEOGRAD …

Okupljanje grupe u Novom Sadu na parkingu kod Lokomotive, kod železničke stanice, u 19:45 časova, a polazak je planiran u 20:00 časova. Polazak iz Beograda, sa parkinga kod Sava centra, savska strana, Novi Beograd u 21:30 časova. Direktna noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije do Italije sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2.Dan, 14.03.2019. – … SAN MARINO – RIMINI

Planirani dolazak u San Marino je u prepodnevnim časovima. San Marino – predstavlja treću najmanju državu Evrope, od koje su površinom manje samo Vatikan i Monako. Po legendi grad je osnovao Marin sa ostrva Raba, koji je bežao od Dioklecijanovih progona hrišćana. Ovaj klesar dolazi na brdo Monte Titano iznad grada Riminia i na vrhu podiže hrišćansku kapelu 301. godine. Po dolasku obilazak grada: čuvene tvrđave San Marina, bazilika Sv.Marina, Narodna palata… U dogovoreno vreme sa vodičem polazak za Rimini. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i uživanje u starom gradu. Noćenje.

 3.Dan, 15.03.2019. – RIMINI – BOLONJA – RIMINI

Doručak. Polazak na sajam je planiran u 08:00 časova. SAJAMSKI PROGRAM. U 17:00 časova planiran je polazak za Rimini sa kraćim zadržavanejm u OUTLET CENTRU u blizini Bolonje. Dolazak u Rimini. Noćenje.

4.Dan, 16.03.2019. – RIMINI – BOLONJA – FERARA – LIDO DI JESOLO

Doručak. Napuštanje hotela i u 08:30 časova planiran je polazak za Bolonju. Za zainteresovane putnike koji žele u prepodnevnim časovima da obiđu Bolonju moguće je uraditi razgledanje grada: Gradska kuća, Neptunova fontana, Veliki trg sa znamenitostima, tornjevi – simboli Bolonje. U 14:00 časova planiran je polazak za Feraru. Ferara je u 16. veku bila jedan od najvećih centara umetnosti u Italiji, prvenstveno slikarstva i muzike. Obilazak samog gradskog jezgra koji je pod zaštitom UNESCO-a. Gradom dominiraju renesansne građevine među kojima se posebno ističe dvorac vlastelinske porodice d’Este. U dogovoreno vreme polazak za Lido di Jesolo. Smeštaj u hotel u večernjim časovima. Noćenje.

 5.Dan, 17.03.2019. – LIDO DI JESOLO – VENECIJA – …

Doručak. Napuštanje hotela. U 08:30h je planiran fakultataivni (uz doplatu na licu mesta) odlazak u Mletačku  Republiku – Veneciju. Ovo je jedinstveni grad na svetu koji je izgrađen na 118 malih ostrva. Nakon dolaska u venecijansku luku sledi pešačko razlgedanje grada, koje obuhvata šetnju uz more, uz obilazak Tamnice u kojoj je bio zatočen čuveni Kazanova, potom legende o najslikanijeg mosta u veneciji, Most uzdaha, panoramski pogled na crkvu Sv. Đorđa na istoimenom ostrvu, i crkvu Santa Maria dela Salute, obilazak Duždeve palate – središte moći Mletačke Republike, „Stubovi smrti“, Biblioteka u kojoj se čuva kompletno delo pesnika Petrarke, Trg Svetog Marka  i Bazilika Svetog Marka, Astronomski sat, šetnja živopisnim ulicama Venecije do mosta Rialto sa prelepim pogledom na Kanal Grande. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak iz Venecije je planiran u 18h. Povratak u luku Punta Sabioni. Nastavak putovanja za Srbiju preko Slovenije i Hrvatske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

6.Dan, 18.03.2019. – … BEOGRAD – NOVI SAD

Planirani dolazak u Beograd i Novi Sad je u ranim jutarnjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima.

Smeštaj u  ½ sobama ili 1/2+1 sobama

Hotel Admiral 4* Rimini,

Hotel Ragno 3*, Lido di Jesolo

Nazivi hotela su info. karaktera i biće konacno potvrdjeni  najkasnije  2 nedleje pre putovanja

179 eur

Doplata za 1/1 – 45 eur

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Prevoz udobnim turističkim autobusom, prema itinereru sa svim pripadajućim troškovima; Smeštaj u hotelu 3* u dvokrevetnim sobama ili u dvokrevetnim sa pomoćnim ležajem, na bazi 2 noćenja sa doručkom u Riminiju i 1 noćenjem sa doručkom u Lido di Jesolo; Obilasci prema programu; Nisu predviđene posete ni unutrašnji obilasci napomenutih građevina; Usluge pratioca grupe-vodiča iz agencije; Troškovi organizacije putovanja; Organizacija aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Međunardono putno zdravstveno osiguranje (možete obezbediti u agenciji  po ceni od 121 din po danu do 70 godina – preko 70 godina je 242 dinara), Ulaznica za sajam; Fakultataivni odlazak u Veneciju  – 15 eura po putniku (minimum 30 putnika za realizaciju putovanja); gradske takse koje se plaćaju na licu mesta u hotelu gde je to zakonski regulisano (2.00 eur po osobi po danu hoteli 3* i 3.00 eur u hotelima 4* u Riminiju. U ovom trenutku doplate za boravi[nu taksu se ne napla’uju u Lido id Jesolo); Sve programom nepomenute usluge.

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja. Prijava se vrši pismenim putem. Prilikom prijave putnici dostavljaju kopije prve strane pasoša.

NAPOMENE:

1) U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.   2) Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija  zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Agencija zadržava pravo na otkaz aranžmana ili promene cene u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (kalkulativni minimum), najkasnije 5 dana pre početka putovanja.  3) Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. 4) Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

Organizator poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete, osiguravajuće kompanije „DDOR neživotno osiguranje“, Cenovinik broj 2, 03.12.2018. 

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 platežnih putnika u autobusu

Za ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Organizatora, Kompas tourism&travel   koji su usaglašeni sa zakonom, obligacionim odnosima i Yuta standardima.Licenca OTP 207/2010