DAN PRIMIRJA P R A G – AUTOBUSOM

GRAD STOTINU TORNJEVA

07.11 – 11.11.2019.

1.Dan 07.11.2019. –  BEOGRAD – NOVI SAD – PRAG

Okupljanje grupe u 22:15h na parkingu kod ARENE, na Novom Beogradu. Polazak u 22:30h. Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod lokomotive na ž.stanici u 23:45 časova. Direktna noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2.Dan 08.11.2019. – PRAG

Planirani dolazak u Prag je oko 13h. Razgledanje grada u prtanji lokalnog vodiča na srpskom jeziku: obilazak praškog dvorca – Hradčana, katedrale Sv. Vita, bazilike Sv. Đorđa, Male Strane, prelazak preko Karlovog mosta do spomenika Karla IV-tog nakon čega se laganom šetnjom stiže do Staromjestskih namjesti i čuvenog Astronomskog sata – Orloja i Tinske crkve i Vaclavskih namjesti. Smeštaj u hotel nakon razgledanja grada. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

3.Dan 09.11.2019. – PRAG

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Postoji mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Drezdena. Grad na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Ovaj grad je prepun istorijsko-kulturnih spomenika iz srednjeg veka, kao i onih iz vremena jugend i bauhaus stilova, rođenih krajem 19. i početkom 20. veka. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Slobodno vreme. Povratak u Prag.  Noćenje.

4.Dan 10.11.2019. – PRAG

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Postoji mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u Karlove Vari. Obilazak banje, njenih čuvenih lekovitih izvora termalne vode i kolonada (Termal Spring, Market Collonade…), grand hotel Pupp-a, crkve Sv Marije Magdalene, ruske pravoslavne crkve Sv. Petra i Pavla… Čuveni pisci, kompozitori, istorijske ličnosti su boravile u ovoj banji (Karlo IV, Gete, Mozart, Petar Veliki…), kao i većina holivudskih glumaca koji svake godine posećuju Karlove Vari povodom filmskog festivala. Uz to ne zaboravite probati čuvenu Becherovku otkrivenu pre 200 godina, vodu sa lekovitih izvora, oplatke… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Prag je planiran u popodnevnim časovima. Noćenje.

5.Dan 11.11.2019. – PRAG –BRATISLAVA – NOVI SAD – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. U 08:00 časova polazak za Novi Sad i Beograd, sa usputnom pauzom u Bratislavi. Po dolasku razgledanje grada šetnjom (obilazak centralnog dela Bratislave): Katedrala Sv. Martina, Hvezdoslavove najmesti, Narodno pozorište, Glavni gradski trg, Rolandova fontana, Gradska većnica… Slobodno vreme za šetnju romantičnim ulicama starog dela grada na obali Dunava. Oko 15h nastavakputovanja za Srbiju. Planirani dolazak u Novi Sad i Beograd je u kasnim vecernjim časovima (oko ponoći) u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima.

 

Smeštaj u dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sa pomoćnim ležajem

 

Hotel  

Olympic Congress 4*

http://www.olympik.cz/en/

 

PROMO*

119€

*Redovna cena 129 eur. Broj promo soba je ograničen.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

 • Prevoz udobnim, kvalitetnim turističkim autobusom, audio-video oprema, klima uređaj, prema itinereru sa svim pripadajućim troškovima.
 • Usluge smeštaja u Pragu, na bazi 3 noćenja sa doručkom.
 • Usluge turističkog vodiča iz agencije, kao i usluga lokalnog vodiča u Pragu prvog dana.
 • Turistički obilasci prema programu (svi objekti koji su navedeni se obilaze spolja, nije predviđena poseta i unutrašnji obilasci).
 • Poseta Bratislavi.
 • Organizacioni troškovi.

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje – 125 dinara po danu. Možete obezbediti u agenciji KOMPAS.
 • Fakultativne ulaznice i individualne troškove.
 • Fakultataivni izleti:
 • DREZDEN (celodnevni izlet) – 30 eur
 • KARLOVE VARI – 10 eur
 • Sve programom nepomenute usluge.

ROK VAŽENJA PONUDE: do 15.10.2019.

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja. Postoji mogućnost plaćanja čekovima na tri rate od završetka putovanja, kao i platnim karticama Banke Intesa na 6 jednakih mesečnih rata bez kamate i uvećanja isključivo u agneciji Kompas u poslovnicama u Novom Sadu i Beogradu.

NAPOMENE:

1) U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.   2) Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Agencija zadržava pravo na otkaz aranžmana ili promene cene u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (kalkulativni minimum), najkasnije 5 dana pre početka putovanja.  3) Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. 4) Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete osiguravajuće kompanije
 „MILLENIUM osiguranje br. 30000013162 od 12.06.2019.   lICENCA 207/2010                  Cenovnik broj 1

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 platežnih putnika u autobusu

Za ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije ORGANIZATORA , koji su usaglašeni sa zakonom, obligacionim odnosima i Yuta standardima.

Novi Sad, 02.07.2019.