EXPOPHARM  2017

MEĐUNARODNI SAJAM FARMACIJE

(lekovi i farmakološki proizvodi, oprema za apoteke, kozmetički i higijenski proizvodi…)

DIZELDORF         13.-16.09.2017.

PROGRAM PUTOVANJA AVIONOM:

1.dan 13.09.2017. BEOGRAD – DIZELDORF

Dolazak na beogradski aerodrom  “Nikola Tesla” u 05,00. Direktan let Air Serbia u 06,35. Po sletanju u Dizeldorf

Transfer do hotela i smeštaj. Mogućnost posete sajmu ili individualni program. Noćenje.

   2./3. dan  14./15.09.2017. DIZELDORF

Dva sajamska dana. Usluge u hotelu: noćenje, doručak

   4. dan 16.09.2017. DIZELDORF – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje soba do 10,30. Slobodno vreme za individualni program do transfera za aerodrom. Poletanje

aviona u 20,55. Planirano sletanje na beogradski aerodrome u 23,00.

MINIMUM: 15  OSOBA

   CENA ARANŽMANA PO OSOBI:       475 €       – broj mesta ograničen

   Doplata za jednokrevetnu sobu   –   na upit

   U CENU ARANŽMANA UKLJUČENE SU SLEDEĆE USLUGE:

Povratna avio karta na relaciji Beograd/Dizeldorf kompanijom Air Serbia, transfer u Dizeldorfu aerodrom/hotel/

aerodrom, smeštaj u hotelu u Dizeldorfu 3 zvezde u dvokrevetnim sobama sa uključenim doručkom, pratioca grupe,

organizacioni  troškovi.

  U CENU NIJE UKLJUČENO:

Aerodromske takse  (98 eur, podložne promenama i plaćaju se uz aranžman), međunarodno zdravstveno osiguranje,

ulaznice za posetu sajmu, prevoz do sajmišta, lični troškovi i programom sve nepomenute usluge.

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU: 22.08.2017. ili do popune mesta.

Prilikom prijave uplaćuje se akontacija od 300 eur, ostatak se plaća najkasnije 10 dana pre polaska na put.

 

Hotel u Dizeldorfu: MONOPOL www.monopolhotel.de

Više informacija o sajmu: www.expopharm.de

NAPOMENE:    

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom efektivnom kursu Credit Agricole banke, na dan uplate. U slučaju promena na tržištu roba i usluga i monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenim putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije 5 dana pre  početka putovanja

   Organizator poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete broj.13-70682, osiguravajuće kompanije „UNIQA neživotno osiguranje“, Cenovinik broj 1, 07.04.2017.