NAJVEĆI SAJAM INDUSTRIJE STAKLA

DIZELDORF 22.-26.10.2018.

www.glasstec-online.com

Proizvodnja stakla / tehnologija proizvodnje, obrada stakla, stakleni proizvodi i aplikacije, tehnologija

proizvodnje solarne energije i komponente i proizvodi za proizvodnju solarne energije, solarni proizvodi i njihova    primena, multifunkcionalna fasadna tehnologija, zanatstvo, finišing i dizajn, alati, rezervni i habajući delovi, tehnologija merenja i kontrole ….

  PROGRAM PUTOVANJA:

 1.dan 22.10.2018. BEOGRAD – DIZELDORF

Dolazak na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ u 05,00. Direktan let za Dizeldorf. Po sletanju transfer do hotela.

U sobe u hotel se ulazi posle 13,00 časova (prtljag se ostavlja u lobiju). Slobodan dan za individualne aktivnosti.

Noćenje.

2./4. dan  23./25.10.2018. DIZELDORF

Sajamski program. Usluge u hotelu: noćenje, doručak.

5.dan 26.10.2018. DIZELDORF – BEOGRAD

Rani doručak. Transfer do aerodroma u Dizeldorfu i let za Beograd u 09,30. Planirani dolazak na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ u 11,35. Kraj programa.

 

Minimum: 10 osoba

CENA ARANŽMANA:                  705 eur

Doplata za jednokrevetnu sobu:    420 eur – na upit

 

U CENU ARANŽMANA UKLJUČENE SU SLEDEĆE USLUGE:

Avio karta na relaciji Beograd/Dizeldorf/Beograd, transferi u Dizeldorfu (aerodrom/hotel/aerodrom), smeštaj u hotelu 3 zvezde u dvokrevetnim sobama sa uključenim doručkom, organizacioni troškovi.

U CENU NIJE UKLJUČENO:

Aerodromske takse (120 eur) plaćaju se uz aranžman i podložne su promeni, ulaznice za posetu sajmu, transferi od hotela do sajmišta, međunarodno zdravstveno osiguranje (može se kupiti u agenciji), lični troškovi i programom sve nepomenute usluge.

Hotel: Novum Hotel an der “Kö” 3*, Dusseldorf   (www.novum-hotels.com/hotel-koe-duesseldorf) – broj soba je ograničen.

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU: 14.09.2018.

Prilikom prijave uplaćuje se akontacija od 400 eur, ostatak se plaća najkasnije 10 dana pre polaska na put.

  NAPOMENA:

  • U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.

Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate. Agencija   zadržava pravo korekcije cene i programa i hotela (usled objektivnih razloga) u slučaju promene na monetarnom tržištu, promene reda letenja ili manjeg broja prijavljenjih putnika.

Organizator Kompas tourism&travel        poseduje LICENCU 207/2010 i garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete broj.13-70682, osiguravajuće kompanije „DDOR neživotno osiguranje“,

Cenovnik br. 1, 21.05.2018.