Istanbul 3 noćenja avionom 2016

TURKISH AIRLINES
GARANTOVANI POLASCI

ist
Najveći grad republike Turske nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Ovaj veliki grad, jedini na svetu podignut na dva kontinenta, zapljuskivan moćnim Bosforom sa istoka, vodama zaliva “Zlatni rog” sa severa i Mramornim morem sa juga, ima površinu od 5.712 km2 i u svoj atar uključuje grupu ostrva Mramornog mora poznatu kao Prinčevska ostrva. Klimu karakterišu topli mediteranski vetrovi, koji se suprotstavljaju frekventnom hladnom talasu iz pravca Crnog mora.
Na mestu malog Vizantiona nikao je novi Rim, koji će poneti ime Konstantinopolj ili Konstantinov grad. Kasnije su ga zvali Carigrad, a danas ISTANBUL. Istanbul je ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor i jak turistički centar.
PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan BEOGRAD – ISTANBUL
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera Viva br.710. Let za Istanbul kompanijom Turkish Arilines TK1082 u 09:35 (proveriti tačno vreme letova dva dana pre polaska). Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.
2.dan ISTANBUL 1 – TURSKO VEČE
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativnog poludnevnog obilaska nekih od najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula: Plave džamije-jedne od najspektakularnijih džamija na svetu, hipodroma-nekadašnjeg središta vizantijske moći u gradu, Aja Sofije-nekada najveće crkve na svetu, Topkapi dvorca – sedište osmanske imperije…Nakon obilaska slobodno vreme. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Tursko veče – večera u nacionalnom restoranu sa trbušnim plesom. Noćenje.
3.dan ISTANBUL – KRSTARENJE BOSFOROM
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – krstarenje Bosforom između dva kontinenta (razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula…). Slobodno vreme. Noćenje.
4.dan ISTANBUL – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom; Polazak aviona za Beograd TK1083 u 18:35. Dolazak u Beograd.

ist_2

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.
Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Istanbul-Beograd kompanijom Turkish Airlines
• Smeštaj u izabranom hotelu u rangu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto)
• Transfere na relacijama aerodrom – hotel – aerodrom prema programu i asistenciju lokalnog vodiča
• Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• Troškove avionskih taksi – oko 107 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
• Individualno zdravstveno osiguranje
• Ulaznice i fakultativne izlete
DOPLATE ZA 1/1 SOBU:

Hoteli Ephesus, Grand Medya, Aspen hotel, Grand Fortune Hotel, Grand Liza – 55 €

POPUSTI:
• deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
• deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
• treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1,5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:
Za polaske od 01.10.2015. do 01.02.2016.…………najkasnije do 15.04.2016.
Za polaske od 01.02.2016. do 01.04.2016……………..najkasnije do 15.06.2016.
3. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred PUTOVANJE.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj je u Istanbulu (Turska) u izabranom hotelu u rangu 3* ili 4*. Nalaze se u centru starog dela Istanbula, u blizini svih kulturno-istorijskih znamenitosti. Hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:
Smeštaj je u Istanbulu (Turska) u izabranom hotelu u rangu 3* ili 4*. Nalaze se u centru starog dela Istanbula, u blizini svih kulturno-istorijskih znamenitosti. Hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

GRAND MEDYA – http://www.grandmedyahotel.com
Hotel se nalazi u delu grada Laleli, nedaleko od istorijskog dela Istanbula. Hotel poseduje renovirane i moderno opremljene sobe. U okviru hotela se nalazi restoran, bar, parking i bazen. Svaka soba ima kupatilo (tuš/wc), minibar, TV, telefon, klima uređaj, fen, internet, radio. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
EPHESUS – http://www.hotelephesus.com/
Hotel se nalazi u starom delu grada i u blizini je svih većih kulturno-istorijskih znamenitosti. Hotel ima restoran i bar. Sobe su sa kupatilom (tuš/wc), TV, fenom, telefonom, klimom, sefom, minibarom(uz doplatu). Doručak se služi po principu samoposluživanja.
GRAND LIZA – http://www.hotelliza.com/
Hotel se nalazi u centru starog dela grada, na pešačkoj udaljenosti od svih većih kulturno istorijskih znamenitosti. U okviru hotela se nalaze recepcija, restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo (tuš/wc), fen, telefon, minibar, sef, internet, Tv, klima. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

ASPEN – http://www.aspenhotelistanbul.com
Hotel se nalazi u delu grada Laleli, na liniji gradskog prevoza kojim se za 10 minuta stiže do centra grada. Hotel poseduje restoran, bar, bazen i spa. Svaka soba ima kupatilo (tuš/wc), fen, TV, telefon, minibar. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
GRAND FORTUNE – http://www.goldenhornhotel.com
Nalazi se u delu grada Sultanhamet, na pešačkoj udaljenosti od svih većih znamenitosti Istanbula. U sklopu hotela se nalaze fitnes centar, sauna, Tursko kupatilo, bar i restoran sa prelepom terasi koja ima pogled na Plavu Džamiju, Aja Sofiju, Bosfor. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/wc), fen, klimu, TV, telefon, sef, minibar, internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Za organizaciju fakultativnih izleta je zadužen ino – partner. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama) zavise od broja prijavljenih putnika.
• Razgledanje grada (Istanbul 1) – oko 35 € (dodatno ulaznice za Aja Sofiju i Topkapi dvorac – cena osnovne ulaznice oko 25 €)
• krstarenje brodom po Bosforu, moreuz koji spaja Mramorno i Crno more – 25 € po osobi.
• Večera u restoranu sa orijentalnim plesom : 30 € po osobi.
• Dolmabahče palata – 30 € po osobi.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
• Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:
• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
• Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 40kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož…) i tečnost preko 100 ml
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
unije
• Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.
V A Ž N A N A P O M E N A:
Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.
Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

• Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
• Organizator putovanja  – licenca OTP br.61/2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 20 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Fenix 777 travel, 21000 Novi Sad, Miroslava Antića 6, tel./fax: 021/425-377,
e-mail: prodaja@fenix777travel.rs, web: www.fenix777travel.rs