05.-08.04.2018.

Istanbul, Konstantinopolj ili Carigrad…kako god ga zvali je veoma poseban grad; ne samo zbog dva kontinenta i dva mora na
kojima leži, čarobne lepote Bosfora I fascinantne arhitekture, već i zbog toga što ovaj nemirni grad čuva neverovatne priče rođene
u večitom sažimanju istoka i zapada, prošlosti I sadašnjosti. Zbog svoje vibrirajuće atmosfere I ljubavi prema životu – ovo je grad
koji nikada ne spava.

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan 05.04.2018. BEOGRAD – ISTANBUL
Sastanak na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ u 07,30 pored šaltera za informacije na Terminalu 2. Direktan
let za Istanbul. Po sletanju transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i odmor.
Noćenje.
2. dan 06.04.2018. ISTANBUL
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja ili fakultativno: panoramsko razgledanje grada autobusom: Plava
Džamija, Ajasofija, Topkapi palata, Kapali čaršıja…. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i
odmor. Noćenje.
3. dan 07.04.2018. ISTANBUL
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Predlažemo fakultativno: krstarenje Bosforom uz muzički program.
Noćenje.
4. dan 08.04.2018. ISTANBUL – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje soba najkasnije do 11,00 časova i priprema prtljaga za putovanje. Slobodno vreme do polaska
na aerodrom u toku poslepodneva. Direktan let za Beograd u 18,45 po lokalnom vremenu. Planirano sletanje na
aerodrom „Nikola Tesla“ u 19,25.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI – PROMO: 185 € do 22.01.2018.*
Doplata za jednokrevetnu sobu – na upit: 60 eur
*Broj mesta je ograničen

U CENU ARANŽMANA UKLJUČENE SU SLEDEĆE USLUGE:
Povratna avio karta na relaciji Beograd/ Istanbul, transferi aerodrom/hotel/aerodrom, smeštaj u hotelu 4 zvezde sa
uključenim doručkom, troškovi pratioca grupe kao i organizacioni troškovi.
U CENU NIJE UKLJUČENO:
Aerodromske takse 107 eur koje se plaćaju uz aranžman i podložne su promeni, međunarodno zdravstveno osiguranje
(484,00 dinara – može se kupiti u agenciji), ulaznice u muzeje, lični troškovi i programom sve nepomenute usluge.

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU: 01.02.2018.
Prilikom prijave uplaćuje se akontacija od 75 eur i dostavlja skenirana prva stranica pasoša.
Fakultativni izleti: panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča – pešačka tura: 60 eur, Krstarenje Bosforom 55 eur
(preporučujemo)
HOTELI:
„Antik“ – 4 zvezde www.antikhotel.com ili sličan. Tačan naziv biće poznat 7 dana pre polaska na putovanje.

NAČIN PLAĆANJA
Uplata prilikom rezervacije 75 eur, a ostatak do punog iznosa aranžmana:
– gotovinski ili profakturom.

USLOVI PLAĆANJA Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke za
efektivu na dan uplate.

POSEBNI USLOVI OTKAZA UGOVORA ZA ARANŽMAN ISTANBUL:
Ukoliko putnik otkaže ugovor o putovanju
– od momenta ugovaranja aranžmana do 31 dan pre početka putovanja, zadržava se iznos od 50% ukupne cene aranžmana, na ime
troškova izdavanja avio karte i troškova smeštaja.
– od 30 dana do 16 dan pre početka putovanja, zadržava se iznos od 70% od ukupne cene aranžmana.
– od 15 dana pre početka putovanja, do jedan dan pre početka putovanja i na dan putovanja: zadržava se 100% od ukupne cene
aranžmana.
Agencija organizator poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete broj
13-70682 osiguravajuće kompanije „DDOR neživotno osiguranje“.
Cenovnik br. 1, 12.01.2018.