KAPADOKIJA PROLEĆE 2019

Polazak: 24.maj 2019.  –  Povratak: 28. maj 2019.

ISTANBUL– NEVŠEHIR – AVANOS – DERINKUJU– IHLARA

5 dana (4 polupansiona, smeštaj u hotelu kategorije 4*) – avionom

Naziv Kapadokija na persijskom jeziku znači „zemlja lepih konja“, a zbog svoje uloge koju je odigrala tokom ranog hrišćanstva, drugo ime joj je i Kolevka hrišćanstva“. Ipak, ono po čemu je Kapadokija najpoznatija jesu neobične kamene skulpture, u narodu poznate kao „vilinski dimnjaci“, koje su nastale taloženjem belog vulkanskog pepela, poznatog kao tuf. Vajane vekovima kišom, vetrom i suncem ove monumentalne figure, danas su jedno od najvećih čuda prirode i jedna od nezaobilaznih turističkih destinacija u Turskoj. Tradiconalne kapadokijske kuće i golubarnici uklesani su u stene i predstavljaju jedinstvena arhitektonska ostvarenja karakteristična za ovu regiju.

1.dan (petak, 24.maj 2019.) BEOGRAD – ISTANBUL – NEVŠEHIR– AVANOS Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera Filip Travela u 07:15h. Poletanje za Istanbul u 09:15h (let TK 1082). Sletanje u Istanbul u 12:00h. Nastavak putovanja sa istog aerodroma za Nevšehir u 17:20h (let TK 2008). Planirano sletanje u Nevšehir (Kapadokija) u 18:40h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel u mestu Avanos. Večera. Noćenje.

2.dan (subota, 25.maj 2019.) AVANOS – KAPADOKIJA Doručak. Posle doručka celodnevni fakultativni obilazak regije Kapadokija. Prirodne lepote, dimnjaci, šareni baloni su pejzaži koji vas ne ostavljaju ravnodušnim. Arhitektura ovog regiona je jedinstvena u svetu. Obilazak kreće sa zamkom Uchisar, najvišom tačkom ove regije. Nakon toga se posećuje Goreme – muzej na otvorenom, u kome se nalazi mnoštvo manastira i crkvi, unutar kojih su freske koje datiraju iz 10 veka. Po završenom razgledanju, odlazak do napuštenog sela Cavusin, gde se mogu videti tradicionalne kuće unutar pećina. Nakon kraćeg odmora, poseta dolini Pasabag i magičnim ‘’troglavim’’ dimnjacima. Zatim sledi poseta dolini Devrent , poznatoj i kao ‘’Dolina mašte’’, zbog kamenih formacija koje liče na životinje.  Poslednja stanica su tri vilinska dimnjaka, sa svojim predivnim šeširima,  koji predstavljaju simbol Kapadokije. Povratak u Nevšehir. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

3.dan (nedelja 26.maj 2019.) AVANOS – DERINKUJU –IHLARA Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet do najvećeg  podzemnog grada u Turskoj Derinkuju koji se sastoji od 8 podzemnih spratova. Danas su prva 4 sprata otvorena za posetu. Nastavak do doline Ihlara, koja je najčuvenija regija i dolina sa nekadašnjim manastirima i uklesanim crkvama u stenama. Šetnja dolinom Ihlara. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

4.dan (ponedeljak, 27.maj 2019.) AVANOS Doručak. Fakultativni odlazak na vožnju balonom. Vožnja balonom je najefektniji način da se vidi i spozna veličanstvena panorama ove živopisne oblasti. Ovaj jedinstveni doživljaj počinje u ranim jutarnjim časovima, dok sunce još nije izašlo. Let balonom traje minimum sat vremena i turistima omogućava da vide neke delove Kapadokije koje inače ne bi mogli videti sa zemlje, jer je oblast teško prohodna i u nekim delovima teško dostupna. Zbog toga je pogled iz vazduha najbolji. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

5.dan (utorak, 28.maj 2019.) AVANOS NEVŠEHIR- BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme  do polaska na aerodrom. Transfer ka aerodromu u Nevšehiru (Kapadokija). Let za Istanbul u 14:50h (TK2005). Planirano sletanje u Istanbul u 16:25h. Let za Beograd sa istog aerodroma u 18:45h (TK1083). Planirano sletanje u Beograd u 19:25h.


CENA PUTOVANJA PO OSOBI: 395 evra

    Doplata za jednokrevetnu sobu je 85 evra.

     U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

 • Avio prevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Nevšehir – Istanbul – Beograd (prevoznik Turkish Airlines)
 • Smeštaj u dvokrevetnim sobama, u hotelu kategorije četiri zvezede, na bazi 4 polupansiona
 • Transferi prema programu
 • Usluge vodiča
 • Troškovi organizovanja putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

 • Aerodromske takse (oko 169 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni)
 • Fakultativni izleti
 • Individualni troškovi
 • Međunarodno zdravstveno putno osiguranje.

SMEŠTAJ

Hotel Buyuk Avanos 4*, Avanos www.avanoshotel.com

Hotel se nalazi 6 km od nacionalnog parka Goreme i 36 km od aerodroma Nevšehir. Hotel ima bar, restoran, otvoreni bazen I Wi-Fi internet u zajedničkim prostorijama. Sobe su dvokrevetne, standardno opremljene, I poseduju kupatilo, telefon i TV.  Doručak I večera je se služe u hotelskom restoranu po principu samoposluživanja, izbor više jela.
● Filip Travel zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.

 

FAKULTATIVNI IZLETI

 • Celodnevni fakultativni izlet Goreme – muzej na otvorenom Cena: 50 evra. U cenu je uključeno:  prevoz autobusom, poseta lokalitetu, ulaznice I usluge vodiča.
 • Celodnevni fakultativni izlet Derinkuju (podzemni grad) i Ihlara Cena: 50 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, poseta lokalitetu, ulaznice I usluge vodiča.
 • Fakultativni izlet let balonom Cena: 160 evra (cena je podložna promeni i realizacija ovog izleta zavisi od vremenskih uslova)
 • Prijavljivanje za ove fakultativne izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u Turskoj, isključivo u evrima, u efektivi. Potrebno je najmanje 15 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih izleti bi mogli da se realizuju uz korekciju cene.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „KAPADOKIJA“
● Potrebno je najmanje 25 putnika za realizaciju ovog putovanja.
● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.

 

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizator putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA

 • Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.


7.februar 2019.