LA BIENALLE DI VENEZIA 2018

BIENALE ARHITEKTURE 

AUTOBUSOM 25. – 29.05.2018. 

 

Kustosi 16. međunarodne izložbe arhitekture Ivon Farel i Šeli Meknamara (Yvonne Farrell  & Shelley McNamara), su ovogodišnjoj manifestaciji dale naziv  Slobodan prostor (Freespace). Izložba bi trebalo da da javnosti na uvid  primere,  predloge, elemente –izgrađene ili neizgrađene– nekog dela, koje služi kao primer suštinskih kvaliteta arhitekture koji podrazumevaju modelaciju, bogatstvo i materijalnost površine; orkestraciju i nizanje pokreta, otkrivajući otelovljenu moć i lepotu arhitekture.

1.Dan (25.05.2018) – NOVI SAD / BEOGRAD – LIDO DI JESOLO

Polazak iz Novog Sada u 06:30 časova sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici. Polazak iz Beograda sa parkinga kod Sava Centra, savska strana u 08:00 časova. Direktna noćna vožnja do Lido di Jesolo, sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u hotel u Lido di Jesolo u vecernjim časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje.

2.Dan (26.05.2018) – LIDO DI JESOLO – VENECIJA – LIDO DI JESOLO

Doručak. U 08:30 časova polazak za luku Punta Sabioni i vožnja vaporetom do Venecije, na otvaranje 16.međunarodne izložbe arhitekture/venecijansko bienale. Nakon dolaska u venecijansku luku sledi pešačko razlgedanje grada za zainteresovane putnike, koje obuhvata šetnju uz more, uz obilazak Tamnice u kojoj je bio zatočen čuveni Kazanova, potom legende o najslikanijeg mosta u veneciji, Most uzdaha, panoramski pogled na crkvu Sv. Đorđa na istoimenom ostrvu, i crkvu Santa Maria dela Salute, obilazak Duždeve palate – središte moći Mletačke Republike, „Stubovi smrti“, Biblioteka u kojoj se čuva kompletno delo pesnika Petrarke, Trg Svetog Marka  i Bazilika Svetog Marka, Astronomski sat, šetnja živopisnim ulicama Venecije do mosta Rialto sa prelepim pogledom na Kanal Grande. Planirani povratak u hotel je predviđen oko 19:00 časova. Noćenje.

3.Dan (27.05.2018.) – LIDO DI JESOLO – VENECIJA – LIDO DI JESOLO

Doručak. U 08:30 časova polazak za luku Punta Sabioni i vožnja vaporetom do Venecije, na 16.međunarodnu izložbu arhitekture/venecijansko bienale. Više od 100 godina Venecijansko Bijenale (La Biennale di Venezia) predstavlja jedno od najznačajnijih kulturnih institucija, vodeće u istraživanju i promociji novih umetničkih trendova. Arhitektonsko bijenale kao samostalna komponenta Venecijanskog Bijenala je nastalo 1980. godine i od tada jesvako arhitektonsko bijenale uspevalo da da kvalitetan „presek“ stanja globalne arhitektonske prakse i teorije. Osim prikaza trenutnih dostignuća (arhi-zvezda i nacionalnih timova) izborom teme arhitektonskog bijenala, direktori bijenala su ukazivali na aktuelne problematike – a samim tim i na moguće tendencije u datom momentu na svetskoj arhitektonskoj sceni ili očekivane promene arhitektonskih paradigmi. Arhitektonsko bijenale se smatra za događaj koji prikazuje trenutno stanje, ali ujedno suptilno vrši uticaj na dalje tokove i načine sagledavanja razvoja arhitekture. Planirani povratak u hotel je predviđen u 19:00 časova. Noćenje.

4.Dan (28.05.2018.) – LIDO DI JESOLO – TRST – …

Doručak. Napuštanje hotela. U 09:00 časova predviđen je polazak za Srbiju sa usputnimk obilaskom zamka Miramare i Trsta. Po dolasku u Trst sledi razgledanje grada u pratnji vodiča: Ponte Rosso, pravoslavne crkve Sv. Spiridona, potom San Antonio Nuovo, Trg Berze, Trg ujedinjenja Italije, gradske skupštine… Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak je planiran oko 16:00 časova. Direktna noćna vožnja do Novog Sada sa usputnim pauzama i zadržavanjima na graničnim prelazima.

5.Dan (29.05.2018.) … – BEOGRAD / NOVI SAD

Planirani dolazak u Beograd i Novi Sad je u ranim jutarnjim časovima.

 

Smeštaj u 1/2 , 1/2+1/4 sobama

 

 

HOTEL 3* Lido di Jesolo

25.05. – 29.05.2018.

LIDO DI JESOLO, ITALY

165€

Doplata za 1/1 sobu je 45 eur

U cenu je uključeno: prevoz autobusom turističke klase (AC/CD/DVD) prema programu, smeštaj u Lido di Jesolo u hotelu 3* u 1/2,1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom, vodički servis, posete po programu – svi objekti se obilaze spolja sem ako po programu nije drugačije naznačeno, 2 brodske povratne karte za Veneciju i organizacioni troškovi. 

U cenu nije uključeno: ulaznica za Bienale, lični troškovi, fakultataivne posete i ulaznice i sve nepomenute usluge

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja.

Krajnji rok za prijavu putnika do popune mesta što zavisi od trenutne raspoloživosti.

NAPOMENE:

1) U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.   2) Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija  zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Krajnji rok za prijavu putnika do popune mesta što zavisi od trenutne raspoloživosti.

Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate. Agencija zadržava pravo korekcije cene i programa i hotela (usled objektivnih razloga) u slučaju promene na monetarnom tržištu, promene reda letenja ili manjeg broja prijavljenjih putnika. Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana minimum 5 dana pre početka putovanja, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika.

Aranžaman je rađen na bazi minimum 40 plativih  putnika.

Organizator poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete broj.13-70682, osiguravajuće kompanije „DDOR neživotno osiguranje“, kao i licencu OTP 207/2010. 

Cenovinik broj 1

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  ORGANIZATORA  USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I YUTA STANDARDIMA.

NOVI SAD 15.04.2018.