MEĐUNARODNI SAJAM INDUSTRIJE PLASTIKE

06.-09.12.2017.

Sajam obuhvata sve aspekte u industriji plastike: mašine i materijali za industriju plastike, kalupi, plastični proizvodi, sirovine, tehnologija pakovanja plastike, tehnologija i proizvodi od gume. Zajedno sa CHEMISTRY EURASIA – hemikalije, sirovine, industrija pokrovnih materijala, mašine i oprema, proizvodni sistemi i tehnologije. COMPOSITE ISTANBUL – kompozitni proizvodi i primena, sirovine, međuproizvodi, proizvodna tehnologija, mašine i oprema …                                                                                                                                                                                                                                                           www.plasteurasia.com

 

PROGRAM PUTOVANJA –  AVIONOM:

    1.dan 06.12.2017. BEOGRAD – ISTANBUL

Dolazak na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ u 07,00. Direktan let kompanijom Turkish airlines  za Istanbul. Po dolasku panoramsko upoznavanje sa gradom. Transfer do hotela i smeštaj. Slobodno posle podne za  odmor.Noćenje.

    2./3.dan 07./08.12.2017. ISTANBUL

Dva sajamska dana. Usluge u hotelu: noćenje, doručak,

     4. dan 09.12.2017. ISTANBUL – BEOGRAD

Doručak.Napuštanje soba do 10,00 časova i odlaganje prtljaga u hotelu na predviđenom mestu. Slobodno vreme do polaska transfera  za aerodrom u Istanbulu. Let kompanijom Turkish airlines u 19,45. Planirano sletanje na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ u 19,25. Kraj programa.

    MINIMUM: 15 OSOBA

    CENA ARANŽMANA PO OSOBI:   215 €

    Doplata za jednokrevetnu sobu:      75 €

    U CENU ARANŽMANA UKLJUČENE SU SLEDEĆE USLUGE:

Povratana avio karta na relaciji Beograd – Istanbul, transferi u Istanbulu aerodrom/hotel/aerodrom,

smeštaj u hotelu 3 zvezde sa uključenim doručkom, organizacioni troškovi.

  U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

Aerodromske takse (115 eur – plaćaju se uz aranžman), ulaznice za posetu sajmu, međunarodno

zdravstveno osiguranje (može se kupiti u agenciji po ceni 483,00 dinara), lični troškovi i programom sve

nepomenute usluge.

   KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU:  10.11.2017. – ili do popune mesta

Prilikom prijave uplaćuje se akontacija od  150 eur,  ostatak se plaća najkasnije 10 dan pre polaska na put.

Prijava se vrši pismenim putem uz fotokopiju prve stranice pasoša. Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti po kursu Credit Agricole.   Tačan naziv hotela biće poznat 5 dana pre polaska na putovanje.

NAPOMENE:

     U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.

Agencija  organizator  poseduje  licencu OTP 207/ 2010 kao i  garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete broj 13-70682 osiguravajuće kompanije „UNIQA neživotno osiguranje“. Cenovnik br. 1, 26.10.2017.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ORGANIZATORA    Kompas tourism&travel       USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I YUTA STANDARDIMA