RIM AUTOBUSOM GARANTOVANI POLAZAK

FERARA –-  FIANO  ROMANO –-  CASTEL ROMANO – VATIKAN

PERIOD PUTOVANJA od 25. 10. do 30. 10. 2017. PAKET ARANŽMAN AUTOBUSOM 6 dana 3 noći

 

RIM je jedna od najlepših svetskih prestonica. Posebnim ga čini uzbudljiva istorijska prošlost, umetnička dela Mikelanđela, Karavađa, Rafaela I Berninija, antički Koloseum, Rimski Forum I Panteon, moćni Vatikan. Nekada caput mundi, danas je grad idiličnih prizora blage mediteranske klime čijem dolce vita stilu nećete odoleti.


Program putovanja

1.DAN (sreda 25.10.2017.)  NOVI SAD – BEOGRAD – FERARA

Polazak iz Novog Sada kod „Lokomotive“ kod železničke stanice u 17.30h, a sa Novog Beograda u

19h sa parkinga kod Buvljaka, blok 42 (sastanak je pola sata ranije). Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2.DAN (četvrtak 26.10.) FERARA – FIANO ROMANO (okolina)

U prepodnevnim satima dolazak u Feraru, koja je u XVI veku bila jedan od najvećih centara umetnosti u

Italiji, a istoriju grada je obeležila i vladavina vlastelinske porodice d’Este. Razgledanje gradskog jezgra koje je pod zaštitom UNESCO-a i kraće slobodno vreme. Nastavak putovanja prema  Fiano Romanu i smeštaj u hotel. Slobodno veče za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

3.DAN (petak 27.10.) FIANO ROMANO (okolina) – RIM – TIVOLI

DORUČAK. Odjava iz hotela u Fiano Romanu i nastavak putovanja ka Rimu (oko 8h). Po dolasku  u italijansku prestonicu,panoramsko razgledanje grada: Bazilika Sv Pavla (bez ulaska), Piramida Cestia,

Karakaline Terme, Circus Maximus, Trg Venecija , Trg Kvirinale, Trg Barberini, ulica Veneto, Trg

Republike, Bazilika Santa Maria Mađore…Nakon razgledanja, smeštaj u hotel (posle 14 časova). Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta obliženjm Tivoliju I njegovim očaravajućim vrtovima I vilama. U večernjim satima preporučujemo individualni odlazak do kvarta Trastevere i posetu nekom od mnogobrojnih restorana ili organizovana večera uz doplatu.  Noćenje.

4.DAN (subota 28.10.) RIM – VATIKAN  –  CASTEL ROMANO OUTLET CENTAR – RIM

Doručak.  Slobodan dan u Rimu za individualna razgledanja fakultativna poseta Vatikanu, najmanjoj državi na svetu i crkvi Svetog Petra gde se nalazi Mikelanđeova skulptura Pieta. Nakon obilaska, možete se popeti   na čuvenu kupolu od koje vas deli 320 stepenika, ali sa koje se pruža veličanstven pogled na panoramu Rima… U popodnevnim satima je moguć organizovani odlazak u outlet centar Castel Romano na oko 25 km južno od Rima sa preko 200 poznatih brendova (uz doplatu). Povratak u grad Rim. Večera uz doplatu. Noćenje.

5.DAN (nedelja 29.10.) RIM – SRBIJA

Doručak. Odjava iz hotela i slobodno vreme u Rimu do 16h   kada je predviđen polazak za Srbiju i dnevno – noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti…

6.DAN (ponedeljak 30.10.) BEOGRAD – NOVI SAD

…Dolazak u Beograd i Novi Sad u ranim prepodnevnim satima na mesto polaska (u zavisnosti od saobraćajnih uslova i zadržavanja na granici). Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI U DVOKREVETNOJ SOBI IZRAŽENA U €

 

Hotel TRANZIT 3* / Hotel Rim CENTAR 3***

od 159

doplata za jednokrevetnu sobu : 80€

CENA  ARAN ŽM ANA  UKLJUČUJE  Prevoz autobusom turističke klase sa svim   pripadajućim  troškovima prema planu puta, smeštaj u hotelu 3* u dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi tri noćenja sa doručkom (jedna noć Fiero Romano ili okolina i dve noći u centru Rima, doručak je kontinentalnog tipa), usluge turističkog vodiča, obilaske prema programu, organizacione troškove.

 CENA ARNŽMANA   NE   UKLJUČUJE   Obaveznu  gradsku  komunalnu  taksu  koju  putnici  plaćaju

recepciji hotela i iznosi za Rim i okolinu (u 3* hotelima 4€ po noćenju  po osobi, a za boravak u 4* hotelima

6€ po noćenju / po osobi), međunarodno putno zdravstveno osiguranje (preporučuje se za putovanja u zemlje EU; u slučaju neposedovanja istog granične vlasti mogu sprečiti ulazak na teritoriju EU te putnici sami snose  odgovornost),  trošak  fakultativnih  izleta  Vatikan  37€   (obavezna  rezervacija  i  uplata  u  dinarskoj

 protivvrednost i  u  agenciji  prilikom  r e zervacije  aranžmana  zbog  ograničenog  broja  mesta;  rezervacija  uključu je

 ula zn icu,  uslugu  aut ori zo vanog  vodiča  i  slušalice) , Tivoli 25€ Castel Romano outlet centar 7€ dve večere u Rimu 25€; neophodan minimum prijavljenih putnika da bi se izlet realizovao je 30 putnika, U slučaju manjeg broja od predviđenog, organizator putovanja zadržava pravo da ponudi višu cenu koju putnici nisu u obavezi da prihvate), ulaznice za spomenike, muzeje  i sve programom nepomenute usluge.

Međunarodno putno osiguranje kompanije DUNAV OSIGURANJE sa osiguranom sumom do 30.000€ je moguće kupiti uz aranžman u iznosu od 726 dinara po osobi.

 USLO VI  PL AĆAN J A Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke za efektivu.

 N AČI N PL AĆ AN J A

  • 50€ prilikom rezervacije a ostatak do punog iznosa aranžmana gotovinski, ostatak najkasnije do 15 dana pred put.

Popusti za decu do 13.99 godina se rade na upit.

NAPOMENE:  1) U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo  da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja. 2) Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom   „migrantske krize“ mogući su problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita našta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i kvalitetne realizacije.

Krajnji  rok  za  prijavu  putnika  je  do  popune  mesta  u  zavisnosti  od  trenutne  raspoloživosti.  Organizator poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete broj 13 70682 osiguravajuće kompanije „UNIQA neživotno osiguranje“.

OPIS SMEŠTAJA:

Hotel  3* Rim centar (tip Raeli, Philia, Trestelle, Principe di Piemonte)  se nalaze unutar gradskog ringa odakle se lako direktnim javnim prevozom stiže do srca grada. Sve sobe su opremljene u klasičnom stilu sa TWC, TV. Gostima hotela je na raspolaganju restoran.

Hotel Fiano Romano 3* se nalazi u istoimenom gradu na oko 40-tak km od Rima. Sobe su sve sa TWC, TV, gostima na raspolaganju restoran.  NAPOMENA: KOMPAS tourism & travel zadržava pravo izmene lokacije smeštaja za jednu noć  u tranzitu poštujući dinamiku – satnicu odvijanja programa i dolaska u grad Rim.

Cenovnik br. 2 od 26.05.2017.

Aranžman je rađen na bazi minimum 50 plativih putnika u autobusu.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE  Organizatora USAGLAŠENI SA  ZAKONOM O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I YUTA STANDARDIMA.