COSMOPROF 2020 SAJAM KOZMETIKE BOLONJA – GARANTOVAN POLAZAK 

NOVI TERMIN  ZBOG CORONA VIRUSA

11.06. – 16.06.2020. 

PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUSOM : 

 1. Dan 11.06.2020. – Novi Sad – Hrvatska- Slovenija – Italija

Polazak iz Novog Sada u 19:00 časova sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici. Polazak sa parkinga kod Arene na Novom Beogradu u 20:30 časova. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima zarad potrebnih pauza i obavljanja carinskih formalnosti.

 1. 06.2020. Dan – Treviso – Vićenca – Rovigo

Dolazak u Treviso u jutarnjim časovima. Razgledanje grada uz pratnju vodiča: Piazza dei Signori, Chiesa di San Francesco, Chiesa di San Nicolo, Piazza Rinaldi. Kraće slobodno vreme za individualne aktivnosti i nastavljamo put ka Vićenci, za čiju lepotu je najzaslužniji čuveni arhitekta Andrea Paladio koji je izgradio veliki broj znamenitih građevina u gradu i njegovoj okolini. Sledi obilazak gradskog jezgra, koje se zbog svoje lepote od 1994. godine nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine: Corso Palladio, Basilica Palladiana, Pallazo del Capitano, Palazzo Chiericati, dolazimo do čuvenog pozorišta Teatro Olimpico. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Dolazak u hotel u večernjim časovima. Smeštaj. Noćenje.

 1. 06.2020. Dan – Rovigo – Bolonja

Doručak. Nakon doručka polazak za Bolonju. Celodnevna poseta sajmu kozmetike „Cosmoprof“. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.  Povratak u hotel. Noćenje.

 1. 06.2020. Dan – Rovigo – Bolonja – Barberino Designer Outlet – Montekatini Terme

Doručak. Nakon doručka polazak za Bolonju i poseta sajmu kozmetike „Cosmoprof“. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nakon posete sajmu, odlazak u Barberino Designer Outlet. Slobodno vreme za šoping i individualne aktivnosti. Nastavak putovanja ka Montekatiniju. Smeštaj u hotel. Noćenje.

 1. 06.2020. Dan – Montekatini – Firenca

Doručak. Nakon doručka polazak ka Firenci. Celodnevna poseta kolevke renesanse (minimum 9h zbog zakona o saobraćaju i pauze za autobus). Obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča: Piazza di Santa Maria Novella, crkva San Lorenco, Piazza del Duomo (crkva svetog Jovana Krstitelja, Đotov zvonik, katedrala Duomo), Piazza della Signoria (Neptunova fontana, Loggia dei Lanzi, Palazzo Vecchio), Ufici, Ponte Vecchio. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak ka Srbiji u kasnim večernjim časovima, oko 19:00 časova.

 1. 06.2020. Dan – Italija – Slovenija – Hrvatska – Novi Sad

Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju I Hrvatsku. Usputno zadržavanje zbog odmora I obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Novi Sad jutarnjim časovima, u zavisnosti od saobraćajnih I graničnih uslova. Kraj programa.

Smeštaj u hotelu sa 3*, u 1/2 ili u 1/2 + 1 sobama, sa uslugom 3 noćenja sa doručkom.

Cena aranžmana po osobi

Plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

210€

Doplata za 1/1 – 70

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom, sa klimom, audio i video opremom, prema programu sa svim pripadajućim troškovima;
 • Smeštaj u hotelu sa 4* u dvokrevetnim sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom u Rovigu i Montekatini termama;
 • Razgledanje grada u pratnji vodiča;
 • Vodički servis i organizacioni troškovi.
 • Boravišna taksa u hotelima;

 

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Ulaznice za sajam https://www.cosmoprof.com/en/ticketing/
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS po ceni od 125 dinara po osobi po danu;
 • Individualni troškovi
 • Sve programom nepomenute usluge.

 

Predlog hotela:

Hoteli su informativnog karaktera. Tačan naziv hotela će biti poznat 2 nedelje pred početak putovanja, u zavisnosti od popunjenosti grupe I kapaciteta hotela.

 

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana a ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja.Prilikom prijave putnici dostavljaju kopije pasoša

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 plativih putnika u autobusu, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo korekcije cene ili otkaza aranžmana najkasnije 5 dana pre početka putovanja

OPŠTE NAPOMENE: U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenim putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja. Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Agencija zadržava pravo na otkaz aranžmana ili promene cene u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (kalkulativni minimum), najkasnije 5 dana pre početka putovanja. • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete polisa broj 470000040570, od 01.01.2020. na 350.000 evra. Akcionarsko društvo za osiguranje  „TRIGLAV OSIGURANJE ADO, Beograd“.

Program Cosmoprof, je zaveden pod rednim brojem 59 u knjizi evidencija programa turističkih putovanja na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.                                                                                         Cenovnik br. 2 od 02.03.2020.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE KOMPAS TOURISM & TRAVEL, USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIJAMA I YUTA STANDARDIMA!

Novi Sad, 02.03.2020.