EVROPSKI SAJAM DIGITALNE TEHNOLOGIJE CEBIT 2019 MOSKVA

Po prvi put u Moskvi će se na najvećem tehnološkom parku u Evropi – Skolkovo, održati sajam i poslovni   festival  CEBIT RUSSIA 2019. Program izlaganja na Cebitu Russia 2019 se zasniva na vrhunskim temama Cebita Hanover, koje pokrivaju sve oblasti digitalne industije, sa fokusom na na veštačku inteligenciju, big data, blokčejn i internet stvari (IoT). Svetske IT kompanije su veoma zainteresovane za rusko tržište, čiji je obim procenjen na 14,5 milijardi evra, od čega 40 % čine IT usluge. Ukupan broj IT kompanija u Rusiji prelazi 6.000 od čega je većina članica Skolkovo zajednice, što ovaj sajam čini povoljnom platformom za B2B susrete i ugovaranje poslova.

Više informacija na zvaničnom sajtu: https://cebit-russia.ru/en/

 

   Polazak: 24.06.2019.                                                                                              Povratak:27.06.2019.

                                                           PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN, 24.06.2019.   Beograd – Moskva
Skup učesnika putovanja na aerodromu Nikola Tesla u 04:35h. Podela dokumenata za put i poletanje za Moskvu sa JU 650 u 06:35h. Sletanje u Moskvu u 10:15h. Odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, vidikovac Vrapčeva brda i univerzitet Lomonosov …. Transfer do hotela i smeštaj. Fakultativni program obilaska Moskovskog metroa – jedan od najlepših i najstarijih metroa na svetu, u kojem 44 stanice imaju status kulturnog nasleđa. Obilazak nekoliko najznačajnijih i najlepših metro stanica. Noćenje.
2 – 3. DAN, 25 – 26.06.2019.   Moskva
Doručak. Transfer na sajam / gradskim prevozom / i celodnevna poseta sajmu.  Mogućnost  fakultativne večernje vožnje ekskluzivnim brod-restoranom „ Radisson „  rekom Moskvom. Veličlanstven pogled sa reke na noćnu Moskvu, koja važi za jedan od najosvetljenijih gradova na svetu.   Noćenja.
4. DAN, 27.06.2019.  Moskva – Beograd
Doručak. Transfer na sajam / gradskim prevozom / i celodnevna poseta sajmu.  Transfer na aerodrom i poletanje za Beograd letom JU 655 u 21:35 h. Sletanje u Beograd u 23:25h.

 

Cena aranžmana

  4 9 0 €

Doplata za jednokrevetnu sobu:

8 5 €

 

ROK ZA PRIJAVU JE 24.04.2019.

   U CENU ARANŽMANA URAČUNATO JE:

 • avio prevoz prema programu
 • povratni transfer aerodrom – hotel – aerodrom,
 • smeštaj u hotelu Delta Izmailovo  4* na bazi noćenja sa doručkom
 • panoramsko razgledanje grada
 • transfer na sajam i obratno – gradskim prevozom
 • ulaznice za trodnevnu posetu sajmu
 • troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • aerodromske takse u iznosi od 133 €
 • putno osiguranje
 • individualni troškovi i sve nepomenute usluge

 

Hotel Delta 4* , www.izmailovo.ru

Hotel Delta se nalazi u hotelskom kompleksu Izmailovo. Metro stanica je na oko 100 m od hotela. Sama vožnja metroom do Crvenog trga traje 15 minuta. U hotelskom kompleksu je sve što je turistima potrebno – povoljni restorani brze hrane, tržni centar, kao i velika pijaca suvenira. Hotel je u potpunosti renoviran. Doručak švedski sto. 

USLOVI PLAĆANJA: Cena aranžmana je izražena u evrima, a plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Erste banke za efektivu na dan uplate

Napomena :

U slučaju izmene deviznog kursa, agencija zadržava pravo korekcije cene.

Fakultativni program :

 • Obilazak moskovskog metroa 10 €
 • Krstarenje rekom Moskvom 35 €

MINIMUM PUTNIKA: 15 putnika je neophodno za realizaciju ovog programa prema navedenoj ceni i uslovima. U slučaju manjeg broja prijavljenih (minimum 1 osoba), a uz prethodnu konsultaciju sa Vama i Vašu saglasnost, realizacija programa je izvesna uz eventualne korekcije uslova putovanja (raspoloživost individualnih avio tarifa i sl.).

Priajvljivanje se vrši pismenim putem /dopisom, e-mailom ili faxom/ preduzeća koje snosi troškove putovanja. Po prijavi ćemo dostaviti fakturu koju treba platiti u naznačenom roku.

Shodno Opštim uslovima putovanja Organizator  ima pravo izmene ponuđenog hotela hotelom iste ili više kategorije.  Krajnji rok za otkaz putovanja od strane Organizatora, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika je 5 dana pred put.

Za putnike državljane Srbije koji poseduju važeći biometrijski pasoš viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemalja u koje putuju. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava putnika.

Za sve informacije date usmenim putem, Agencija ne snosi odgovornost.

Business Travel & Services – Kompas DOO, nastupa kao organizator putovanja i ima licencu za organizovanje turističkih putovanja OTP 46/2011 izdatu 21.07.2011. godine od strane agencije za privredne registre, registar turizma. Business Travel & Services – Kompas DOO je osiguran polisom osiguranja odgovornosti prema putniku, broj 6 – 55423, kao i polisom potraživanja za slučaj insolventnosti broj 13-55423, kod osiguravača Uniqa. Svi uslovi korišćenja aranžmana navedeni su u Opštim uslovima putovanja agencije Business travel & services – Kompas, koji su u skladu sa Zakonom o turizmu. Organizator putovanja smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Program  putovanja br.2/ od 15.01.2019.