ISTANBUL MART 2020 AUTOBUSOM

ISTANBUL (Carigrad, Stambol ili Stambul), grad smešten na Bosforu, nekadašnja prestonica četiri velika carstva: rimskog (330. – 395.), vizantijskog (395. – 1204.; 1261. – 1453.), latinskog (1204. – 1261.) i osmanskog (1453. – 1923.). Najveći grad u Evropi i sedmi na Svetu. Grad koji prema zvaničnom popisu broji 16 miliona stanovnika, a prema nezvaničnom oko 21 milion. Dimenzija 150 km po dužini, 60 u širini. Samo ovi podaci naslućuju o kakvom gradu je reč i zašto baš ovaj grad treba da posetite. 

PROGRAM PUTOVANJA:

 1. DAN 25.03.2020. NOVI SAD – BEOGRAD …

Polazak iz Novog Sada u 15:00h sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici. Predviđeno vreme polaska autobusom iz Beograda u 17:00h sa parkinga kod Arene (tačno mesto polaska će se znati nekoliko dana pred putovanje). Noćna vožnja kroz Srbiju I Bugarsku, sa usputnim zadržavanjima zarad potrebnih pauza I obavljanja carinskih formalnosti.

 1. DAN 26.03.2020. – … ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramski obilazak: Bul. Adnan Mendereša, Istanbulska opština, Valensov akvadukt, džamija Sulejmanija, Rustem-pašina džamija, Misir čaršija, Nova džamija, Galata most, Galata kula, Klič Ali-pašina džamija, Tophane, Kabataš, Dolmabahče džamija, Dolmabahče palata, Bešiktaš, Vodafone arena, Taxim, Mehmed-paša Sokolović džamija, Ataturkov most, Zlatni rog i još mnogo toga što ovaj grad ima da ponudi. Smeštaj u hotel. Prilika za odmor i relaksaciju. Noćenje.

 1. DAN 27.03.2020. – ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Uveče predlažemo fakultativno Tursko veče – veče tradicionalnih igara I folklora, gde ćete imati priliku da uživate u mirisima, zvucima i ukusima Turske i upoznate Istanbul iz jednog drugog ugla, sa vode. Povratak u hotel. Noćenje.

 1. DAN 28.03.2020. – ISTANBUL

Doručak. Za zainteresovane putnike možemo organizovati odlazak gradskim prevozom do Dolmabahče palate. U popodnevnim časovima predlažemo za zainteresovane putnike Fakultativni izlet: Istanbul klasik obilazak najznačajnijih znamenitosti u Istanbulu (sa ulaznicom) uz vodiča: Sultan Ahmet trg, Hipodrom, Plava džamija, Kapali Čaršija, Aja Sofija, Topkapi plata. Nakon izleta slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

 1. DAN 29.03.2020. ISTANBUL – ….

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. U 17:00h polazak prema Srbiji. Vožnja kroz Bugarsku prema Srbiji sa usputnim zadržavanjima po potrebi i zahtevu grupe.

 1. DAN 30.03.2020. – … BEOGRAD – NOVI SAD

Dolazak u Beograd I Novi Sad u prepodnevnim časovima. Kraj programa.

Smeštaj u hotelu sa 3*, u 1/2 ili u 1/2 + 1 sobama, sa uslugom 3 noćenja sa doručkom.

Cena aranžmana po osobi

Plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

139€

Doplata za 1/1 – 70

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom, sa klimom, audio i video opremom, prema programu sa svim pripadajućim troškovima;
 • Smeštaj u hotelu sa 3* u dvokrevetnim sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom u Istanbulu (stari deo grada);
 • Razgledanje grada u pratnji vodiča;
 • Vodički servis i organizacioni troškovi.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS po ceni od 125 dinara po osobi po danu;
 • Individualni troškovi; Fakultativni izleti i obilasci;
 • Sve programom nepomenute usluge.
 • Boravišna taksa u hotelima;

FAKULTATAIVNI IZLETI:

 • Tusko veče – 35 eura
 • Istanbul klasik – 45 eur (Vodič, ulaznica u Aja Sofiju i Plavu džamiju).

**Paket izleta 70 eura, ukoliko se kupije u sklopu aranžmana u agenciji. **

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana a ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja. Postoji mogućnost plaćanja čekovima na tri rate od završetka putovanja, kao i platnim karticama Banke Intesa na 5 jednakih mesečnih rata bez kamate i uvećanja isključivo u agenciji Kompas u poslovnicama u Novom Sadu i Beogradu. Prilikom prijave putnici dostavljaju kopije pasoša.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 plativih putnika u autobusu, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo korekcije cene ili otkaza aranžmana najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

OPŠTE NAPOMENE: U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenim putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja. Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Agencija zadržava pravo na otkaz aranžmana ili promene cene u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (kalkulativni minimum), najkasnije 5 dana pre početka putovanja. • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete polisa broj 30000013162, od 12.06.2019. (primena od 15.06.2019.) Akcionarsko društvo za osiguranje „Milenijum osiguranje“.

Program Istanbul proleće, je zaveden pod rednim brojem 08 u knjizi evidencija programa turističkih putovanja na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.                                                                                Cenovnik br. 1 od 14.01.2020.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE KOMPAS TOURISM & TRAVEL, USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIJAMA I YUTA STANDARDIMA!

Novi Sad, 14.01.2020.