PRVI MAJ 2020 JEDNO PUTOVANJE 3 DRŽAVE

MOSTAR-TREBINJE – HERCEG NOVI- DUBROVNIK  

  

 1. DAN, 30.04.2020.                      NOVI SAD-BEOGRAD…

Polazak iz Novog Sada u 23:00h iz Beograda u 00.00h.  Noćna vožnja sa usputnim pauzana radi carinskih formalnosti i odmora…

 1. DAN, 01.05.2020. MOSTAR-TREBINJE

Dolazak u Mostar u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada na obali Neretve: Stari grad je zanimljiv po svojim uskim ulicama punim života. U njemu se nalazi mnoštvo kulturno-istorijskih i verskih objekata kao što je Stari most, Kriva ćuprija, Karađozbegova džamija, Turbe, Hamam, stara pravoslavna crkva, sinagoga…. Nakon razgledanja slobodno vreme za kafu i kolač u starom gradu.

U poslepodnevnim časovima polazak za Trebinje. Nakon dolaska u Trebinje, smeštaj u hotel. Kraći odmor. Nakon odmora  sledi  obilazak grada:  Stari grad Kastel, Sahat kula, Osman pašina džamija, Korzo sa Trgom Slobode i Trgom pesnika (gde se nalazi veliki broj Dučićevih poklona gradu, stoletni platani, spomenici Dučiću i Njegošu, katedrala iz 1884.), kao i crkva Sv.Preobraženja…  Slobodno vreme. Noćenje.

 1. DAN, 02.05.2020. TREBINJE –MANASTIR TVRDOŠ-HERCEG NOVI

Nakon doručka slobodan dan u Trebinju ili  fakultativni poludnevni izlet do manastira Tvrdoš- poznato duhovno mesto u blizini Trebinja, posle Ostroga, sa oko 250.000 ljudi koji ga godišnje posete, ubraja se u jedan od najposećenijih manastira Srpske pravoslavne crkve. Nakon razgledanja manastira nastavak putovanja do prelepog primorskog  gradića Bokokotorskog zaliva Herceg Novog.  Nakon kraćeg  razgledanja, slobodno vreme za boravak u starom gradu i šetnju na poznatom šetalištu  Pet Danica, koje se pruža  tik uz more i spaja Igalo i Meljine. U poslepodnevnim časovima povratak u Trebinje. Slobodno vreme ili fakultativna večera u hercegovačkoj kolibi sa muzikom. Noćenje.

 1. DAN, 03.05.2020.      TREBINJE -DUBROVNIK

Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme u Trebinju ili  fakultativni izlet za  Dubrovnik – predstavlja jedinstvenu priliku da posetite jedan od najljepših starih gradova na Mediteranu. Sa svojim trgovima, katedralama,samostanima, fontanama i muzejima ruši sve vremenske barijere i čuva svoju autentičnost iz 15 i 16. Veka. U vecernjim časovima povratak u Trebinje I polazak za Srbiju. Noćna voznja kroz Bosnu I Srbiju sa pauzama radi carinskih formalnosti i odmora…

 1. DAN, 04.05.2020.      BEOGRAD-NOVI SAD

Dolazak u Beograd i Novi Sad u jutarnjim časovima.

Smeštaj u 1/2 ili u 1/2 + 1 sobama, sa uslugom 2 noćenja sa doručkom.

Cena aranžmana po osobi

Plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

PROMO CENA  DO 01 MARTA 2020             

89€

REDOVNA  CENA

 99€

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom, sa klimom, audio i video opremom, prema programu sa svim pripadajućim troškovima;
 • Smeštaj u Trebinju u dvokrevetnim sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom;
 • Razgledanje grada u pratnji vodiča;
 • Vodički servis i organizacioni troškovi;

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Fakultativni izleti
 • Manastir Tvrdoš i Herceg Novi- 10€ (minimum 20 putnika)
 • Dubrovnik sa loko vodičem -15€  (minimum 25 putnika)
 • Večera u hercegovačkoj kolibi sa muzikom -15€ (minimum 20 putnia)
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS po ceni od 125 dinara po osobi po danu;
 • Individualni troškovi;
 • Sve programom nepomenute usluge.

Hotel LEOTAR 3*- http://www.hotelleotar.com/

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Milos Veliki   do graničnog prelaza  Kotroman (granica sa BiH).

CENA POVRATNOG TRANSFERASUBOTICA = 20€ ( za minimum 2 osoba)

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana a ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja. Prilikom prijave putnici dostavljaju kopije pasoša

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 plativih putnika u autobusu, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo korekcije cene ili otkaza aranžmana najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

OPŠTE NAPOMENE: U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenim putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja. Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Agencija zadržava pravo na otkaz aranžmana ili promene cene u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (kalkulativni minimum), najkasnije 5 dana pre početka putovanja. • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

Organizator KOMPAS Tourism & Travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete polisa broj 30000013162, od 12.06.2019. (primena od 15.06.2019.) Akcionarsko društvo za osiguranje „Milenijum osiguranje“.

Program  je zaveden pod rednim brojem  10 u knjizi evidencija programa turističkih putovanja na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.                                                                                                         Cenovnik br. 1 od 15.01.2020.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE KOMPAS TOURISM & TRAVEL, USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIJAMA I YUTA STANDARDIMA!