SVETSKI KONGRES MOŽDANOG UDARA, BEČ

STROKE  2020

PROGRAM PUTOVANJA AVIONOM

 12.05. – 15.05.2020.

  1. DAN, 12.05.2020 – BEOGRAD – BEČ

Sasatank grupe na aerodromu Nikola Tesla u 06:00 časova (dva sata pre leta) . Let za Beč kompanijom Austrian Airlines u 08:10 časova. Sletanje na aerodrom u Beč je u 09:25 časova po redu letenja. Nakon sletanja transfer do grada. Po dolasku planirano je poludnevno panoramsko I pešačko razgledanje grada u pratnji vodiča: Ring sa znamenitostima: Urania, Zgrada Ministarstva odbrane, Opera, Trg Marije Terezije za istorijsko umetničkim I prirodnjačkim muzejom, Parlament, Gradska kuća – Rathaus, Hofburg, Trg heroja, Graben ulica, Katedrala Svetog Stefana, Hotel Saher. Smeštaj u hotel u 15:00 časova. Slobdono vreme za individualne aktivnosti ili individualni odlazak na ceremoniju otvaranja kongresa. Noćenje.

  1. BEČ, 13.05.2020.

Doručak. KONGRESNI PROGRAM. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Noćenje.

  1. BEČ, 14.05.2020.

Doručak. KONGRESNI PROGRAM. Predlažemo odlazak (gradskim prevozom – metro) do palate ŠENBRUN“ letnje rezidenciji austrijskih vladara, gde posetioci imaju mogućnost fakultativnog obilaska  40 soba Austrijske carske porodice uz audio vodič na srpskom jeziku, uredjenih po ukusu Marije Terezije u XVIII veku. Šetnja parkom koji okružuje dvorac i poseta vidikovcu koji se nalazi na uzvišenju iznad dvorca. U sklopu zamka nalazi se najstariji zoološki vrt u Evropi. U dogovoreno vreme povratak u centar grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

  1. DAN, 15.05.2020. – BEČ – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela (stvari će biti ostavljene u sobi za prtljag u samom hotelu do transfera na aerodrom). KONGRESNI PROGRAM. U 17:00 časova planiran je transfer na aerodrom. Let za Beograd je u 20:20 časova. Sletabje u Beograd je planirano u 21:30 časova po redu letenja. Kraj programa.

 

Smeštaj u  ½ sobama ili u dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem

 

Hotel Bellevue 4* Vienna

(ili slican )

https://bellevuehotel.at/

495€

Doplata za 1/1 sobu 125 eur

Ponudjeni hotel je informativnog karaktera, a zavisi od broja prijavljenih putnika, popunjenosti hotela i tehnickih uslova.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Avionski prevoz na relaciji Beograd-Beč -Beograd kompanijom Austrian Airlines sa uključenim svim taksama (koje su podložne minimalnim promenama i agencija zadržava pravo korekcije istih ukoliko do toga dođe); Smeštaj u hotelu 4* u Beču, na bazi 3 noćenja sa doručkom; Transferi aerodrom-hotel-aerodrom sa poludnevnim panoramskim i pešačkim razgledanjem grada; Turistički obilazak Beča i palate Šenbrun u pratnji vodiča; Nisu predviđene posete ni unutrašnji obilasci napomenutih građevina, sem u slučaju da to po programu nije drugačije naznačeno; Usluge pratioca grupe iz agencije; Troškovi organizacije putovanja; Transferi prema programu.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

KOTIZACIJA ZA KONGRES; Ulaznice na lokalitetima i posete, ukoliko nije naznačeno drugačije u programu; Putno zdarvstveno osiguranje (možete kupiti u agenciji, po ceni od 121 dinara po osobi po danu); Boravišne takse u hotelima koje se plaćaju na licu mesta prilikom prijave u hotel; Sve programom nepomenute usluge.

KOTIZACIJA ZA KONGRES:     https://www.world-stroke.org/meetings/world-stroke-congress

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja.

 

NAPOMENE:

1) U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije 5 dana pre započinjanja putovanja.

2) Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija  zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. VAŽNA NAPOMENA: Agencija ne snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju promene reda letenja avio kompanije, kao i u slučaju eventualnog strajka i obustavljanja letova. U tom slučaju je avio kompanija odgovorna za sprovođenje i realizaciju letova. Krajnji rok za prijavu putnika do popune mesta što zavisi od trenutne raspoloživosti.

Rok za prijavu 01.03.2020. Prilikom prijave putnici dostavljaju fotokopiju prve strane pasoša, jer u suprotnom agencija ne snosi odogovornost ukoliko se nađe greška prilikom štampanja avionskih karata.

NAPOMENA:Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate. Agencija zadržava pravo korekcije cene i programa i hotela (usled objektivnih razloga) u slučaju promene na monetarnom tržištu, promene reda letenja ili manjeg broja prijavljenjih putnika. Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana minimum 5 dana pre početka putovanja, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika.

Aranžman je rađen na bazi minimum 15 platežnih putnika.

U slučaju da se prijavi manji broj putnika agencija zadržava pravo korekcije cene ili otkaza putovanja.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete, osiguravajuće kompanije 
„MILENIUM osiguranje“, Cenovnik broj 1, 26.06.2019. licenca 207/2010

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE „KOMPASTOURISM&TRAVEL“, USAGLAŠENI SA ZAKONOM I OBLIGACIJAMA I YUTA STANDARDIMA!