VROCLAV PRVI MAJ 2020.

Vroclav je grad koji je smešten na reci Odri i na njene četiri pritoke, koje su podarile gradu 25 ostrva, pa ga zbog toga kao i zbog mostova kojih  ima više od 100, zovu “Venecija Poljske”. Šetajući gradom nailazimo na skulpture patuljaka, vešto skrivenih I razbacanih po gradu, zbog kojih ovaj grad zovu “Svet patuljaka”. Ima ih preko trista I nalaze se na najpoznatijim mestima u gradu. Jedna od atrakcija za turiste je i Japanski vrt – mesto prelepih vodopada, uskih mostića i orijentalnih žbunova. Vroclav je jedan raznoliki grad, gde možete sresti veliki broj studenata, posetiti mnogobrojne pivnice i klubove koji imaju vrlo pristupačne cene i osetiti veliku količinu pozitivne energije.

PROGRAM PUTOVANJA: 

 1. dan (30.04.2020.) – Beograd – Novi Sad – Vroclav

Predviđeno vreme polaska autobusom iz Beograda u 17:00h sa parkinga kod Arene (tačno mesto polaska će se znati nekoliko dana pred putovanje). Polazak iz Novog Sada u 18:30h sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici. Noćna vožnja kroz Mađarsku, Slovačku I Češku sa usputnim zadržavanjima zarad potrebnih pauza I obavljanja carinskih formalnosti.

 1. dan (01.05.2020.) – Vroclav

Dolazak u Vroclav u prepodnevnim časovima I panoramsko razgledanje grada: groblje sovjetskih vojnika, Sky tower, muzički teatar Kapitol, teatar komedije, most Grunvaldski, most Zvernički, hala Stogodišnjica, Iglica, Japanski vrt. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Smeštaj u hotel. Nakon kraćeg odmora, mogućnost fakultativnog odlaska u grad I pešački obilazak centra grada: Prirodnjački muzej, ostrvo Tumski, Novi Trg, gradska skupština, Stari Jatki, katedrala svete Elizabete, stari gradski trg sa gradskom kućom. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

 1. dan (02.05.2020.) – Vroclav

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do pitoresknog, utopijskog, petog po veličini grada Poljske, Poznanja. Po veličini, kulturnom i istorijskom nasleđu ne zaostaje za turističkim magnetima kao što su Krakov, Vroclav ili Gdanjsk. Nalazi se u centralnom delu Poljske, na reci Varti i spada u najstarije gradove Poljske. Obilazak Starog grada: renesansna Gradska većnica, Kraljevski zamak, Raczynski biblioteka, Narodni muzej, carske četvrti: Teatr Wielki, carski zamak sa vrtom, zgrada Rektorata, park Adama Mickijeviča i spomenik poljskim protestantima, zgrada Filharmonije, Šopenov park, Jezuitski univerzitet sa bazilikom Sv. Stanislava.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Vroclav u večernjim časovima. Noćenje.

 1. dan (03.05.2020.) – Vroclav – Novi Sad – Beograd

Doručak. Nakon doručka, slobodno vreme za individualne aktivnosti i polazak za Srbiju u 16:00h. Putovanje preko Češke, Slovačke i Mađarske, sa usputnim zadržavanjima zarad potrebnih pauza i obavljanja carinskih formalnosti.

 1. dan (04.05.2020.) – Novi Sad – Beograd

Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Smeštaj u Vroclavu, u 1/2 ili u 1/2 + 1 sobama, sa uslugom 2 noćenja sa doručkom

Cena aranžmana po osobi
Plativo u dinarskoj protivvrednosti srednjem kursu NBS na dan uplate
129
Doplata za 1/1 – 50

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom, sa klimom, audio i video opremom, prema programu sa svim pripadajućim troškovima;
 • Smeštaj u hotelu sa 3* u dvokrevetnim sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom;
 • Razgledanje grada u pratnji vodiča;
 • Vodički servis i organizacioni troškovi.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Fakultativni izleti;
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS po ceni od 125 dinara po osobi po danu;
 • Boravišna taksa u hotelima;
 • Individualni troškovi i ulaznice;
 • Sve programom nepomenute usluge.

FAKULTATIVNI IZLETI:

 • Obilazak Vroclava – 10€
 • Poznanj – 25€

Minimum 30 plativih putnika za realizaciju fakultativnih izleta !

Predlog hotela: Europejski 3* (  https://europejskiwroclaw.pl/en/ )

Hotel je informativnog karaktera. Tačan naziv hotela će biti poznat 2 nedelje pred početak putovanja, u zavisnosti od popunjenosti grupe I kapaciteta hotela.

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana a ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja. Prilikom prijave putnici dostavljaju kopije pasoša.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 plativih putnika u autobusu, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo korekcije cene ili otkaza aranžmana najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

OPŠTE NAPOMENE: • U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenim putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja. Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija  zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Agencija zadržava pravo na otkaz aranžmana ili promene cene u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (kalkulativni minimum), najkasnije 5 dana pre početka putovanja. • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete polisa broj 30000013162, od 12.06.2019. (primena od 15.06.2019.) Akcionarsko društvo za osiguranje „Milenijum osiguranje“

Program Vroclav, je zaveden pod rednim brojem 54 u knjizi evidencija programa turističkih putovanja na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.                                                                                                       Cenovnik br. 1 od 26.11.2019.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE KOMPAS TOURISM & TRAVEL, USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIJAMA I YUTA STANDARDIMA!

Novi Sad, 26.11.2019.